“Hoe de wind waait, daar heb je geen invloed op,

wel op hoe je de zeilen zet”

Werkwijze

Samen kijken we wat er nodig is en waaraan behoefte is in jullie proces. Zijn er hele jonge kinderen in het gezin dan verloopt de begeleiding via de ouder(s) door hen te ondersteunen. De sessies kunnen met gezinsleden afzonderlijk en/of gezamenlijk plaats vinden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van spel, creatieve opdrachten, verhalen, (wandel)gesprekken en bied ik een luisterend oor.

Scholen en bedrijven kunnen we adviseren hoe om te gaan met een situatie waarin een leerling of werknemer te maken krijgt met ziekte en overlijden binnen het gezin.

De Lek – foto door Lyanne Holterman

Tarieven Verlies- en Rouwbegeleiding vanaf 1-1-24

 • intake € 85,00 BTW vrijgesteld
 • individuele sessie € 85,00 per consult (ongeveer 1 uur) BTW vrijgesteld
 • systeemsessie (2 of meer) € 115,00 per consult EXCL BTW. Een systeemsessie komt niet in aanmerking voor vergoeding via de zorgverzekeraar.
 • reiskosten buiten een straal van 10 km vanaf IJsselstein € 0,21 per km.
 • reistijd wordt in rekening gebracht bij een reistijd vanaf 30 minuten € 50,- per uur
 • consult op afstand ( skype, telefoon gesprek, app contact langer dan 30 minuten)  € 85,00 per sessie. BTW vrijgesteld

Scholen en bedrijven kunnen contact opnemen voor de mogelijkheden voor een offerte.

Openingstijden

Ik ben werkzaam voor Stervens-druk op dinsdag, donderdagavond en vrijdag. Andere dagen in overleg . Ik werk altijd op afspraak. Ik ben altijd per mail of WhatsApp bereikbaar en reageer zo spoedig mogelijk, met uitzondering van vakanties.

Annuleren

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden, uitsluitend telefonisch. Als de annulering binnen 24 uur valt wordt 50% van het gevraagde tarief in rekening gebracht (met uitzondering van bijzondere omstandigheden).

Vergoeding zorgverzekeraar

Ik ben geregistreerd als therapeut bij het NVPA (Nederlands Verbond van Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen) en bij de RBCZ. Dit betekent dat een aantal zorgverzekeraars (een deel) van de gevraagde investering vergoeden. Vraag bij uw zorgverzekeraar na of u voor een vergoeding in aanmerking komt. Op de website van het NVPA kunt u hier meer informatie over vinden.

Voor meer info m.b.t. vergoeding van uw zorgverzekeraar kunt u ook kijken op de zorgwijzer 

Subsidie voor begeleiding bij levensvragen, rouw en verlies

Begeleiding door Stervens-druk bij een ongeneeslijk zieke of overleden ouder of kind kan mogelijk ook (deels) gefinancierd worden door Impuls, een subsidie van het ministerie van VWS, uitgevoerd door het NIK/kinderpalliatief . Voor informatie hierover neemt u gerust contact met mij op.

Klachtenregeling

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die sinds 1 januari 2017 van kracht is.

Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling.

Te nemen stappen voor een cliënt bij onvrede: 

 • bespreek uw onvrede met de therapeut en geef hierbij aan wat u van de therapeut verwacht
 • komt u er met de therapeut niet uit of is een gesprek met de therapeut voor u niet mogelijk of wenselijk, dan kunt u vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris via deze link: Een klacht indienen – NVPA
 • leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg 
  Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.  

Gegevens Stervens-druk

 • bankrekening NL68KNAB 0259 9559 65 t.n.v. Stervens-druk
 • Kamer van Koophandel 77163338
 • BTW NL002847618B75
 • aangesloten bij NVPA en RBCZ